Zdravotní pojištovny

Zprávy ze zdravotních pojištoven

Ve většině LDN je péče kvalitní

Napsal admin • Úno 25th, 2011 • Rubrika: VZP

VZP provedla celoplošné kontroly ve zdravotnických zařízeních typu LDN, včetně ošetřovatelských lůžek a zařízení
ošetřovatelské péče. Kontroloři VZP bez předchozího upozornění navštívili všech 196 léčeben dlouhodobě nemocných, s nimiž má VZP smlouvu, a zkontrolovali dokumentaci 2856 svých klientů; u řady z nich i jejich aktuální zdravotní stav.

Zdravotnická zařízení byla revizními pracovníky také hodnocena „za celkový dojem“ jako ve škole od jedničky do čtyřky, přičemž podíl LDN hodnocených známkou 1-2 (vzorné pracoviště či celkově velmi dobrý dojem) dosáhl 84 procent.

Kontrolovaly se podmínky poskytování péče z hlediska obecných dispozic pro daný typ zdravotní péče, ubytovací standard zařízení, bezbariérové přístupy, osobní výtahy, 24hodinová dostupnost odborné lékařské péče či laboratorního vyšetření při zhoršení zdravotního stavu apod. Šetřením s pojištěnci ověřovali revizní pracovníci jejich aktuální zdravotní stav a spokojenost s péčí, stupeň závislosti na pomoci druhé osoby, celkovou mobilitu a hybnost končetin, čistotu, dále dostupnost a funkčnost signalizačního zařízení, dosažitelnost tekutin či sledování příjmu a výdeje tekutin ze strany ošetřovatelského personálu atd.

Z kontrol vyplynulo, že personální obsazení léčeben odpovídalo předepsaným normám počtu a kvalifikaci jednotlivých kategorií zdravotníků na počet lůžek v 91 procentech případů. Konzultace s odborným lékařem v případě náhlého zhoršení stavu pacientů není nepřetržitě dostupná pouze asi v 15 procentech léčeben, tam pak tuto potřebu zajišťuje lékařská služba první pomoci či zdravotnická záchranná služba.

Celkem 36 procent pacientů LDN je ubytováno v jednolůžkových až dvoulůžkových pokojích, dalších 34 procent pacientů je umístěno v třílůžkových pokojích. Ve čtyřlůžkových pokojích je hospitalizováno 20 procent klientů léčeben; zbývajících 10 procent jejich pacientů je umístěno v pokojích s více lůžky.

Podle kontrolorů se v léčebnách oproti předchozím prověrkám obecně výrazně zlepšila kvalita zdravotnické, zejména ošetřovatelské dokumentace; vážnější a pravidelné nedostatky objevili u deseti procent léčeben.

Revizní pracovníci také zjišťovali, jsou-li ve zdravotnických zařízeních systematicky sledovány a také vyhodnocovány tzv. indikátory kvality (spokojenost pacientů s celkovou péči, sledování výskytu pádů, proleženin, nemocničních nákaz, apod.) – minimálně jeden indikátor kvality sledují téměř všechny léčebny (94 %).

VZP nemá možnost ekonomicky sankcionovat zjištěné nedostatky při poskytování zdravotní péče. „Jedinou možností, kterou zdravotní pojišťovna má, je odmítnout úhradu péče v případě, že péče byla nesprávně vyúčtována,“ uvedl ředitel VZP Pavel Horák. To znamená, že může legitimně odmítnout úhradu pokud např. zjistí sociální důvody hospitalizace, pokud zdravotnické zařízení nedoloží k vyúčtování záznamy ve zdravotnické dokumentaci o poskytnuté zdravotní péči, nebo pokud byla nadhodnocena kategorie pacienta, kterou se označují pacienti s vyššími nároky a tím i náklady na ošetřovatelskou péči apod. Za tyto případy VZP léčebnám snížila v roce 2008 úhradu celkem o více než 12 milionů korun.

Pozitivním výsledkem kontrol je zjištění, že drtivá většina zařízení poskytuje zdravotní péči ve velmi dobré kvalitě, včetně ubytovacích podmínek (počty lůžek na pokojích, vybavením
polohovacími lůžky, dispozicemi pro léčebnou rehabilitaci, osobními výtahy, bezbariérovými přístupy, atd.), s příslušně kvalifikovaným personálem, který je v LDN zastoupen v počtu odpovídajícím podmínkám dle platných právních předpisů a smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče. Tam, kde byly zjištěny nedostatky, bude provedena následná kontrola ve snaze zajistit trvale odpovídající velmi dobrou úroveň poskytovaných zdravotních služeb.


Štítky: , ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.