Zdravotní pojištovny

Zprávy ze zdravotních pojištoven

zdravotní pojištění záloha

Podnikatelé, platíte zálohy ve správné výši?

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: VZP

Zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu hradí nadpoloviční většina osob samostatně výdělečně činných. Tito podnikatelé plus ti, kteří platili vloni zálohy sice vyšší, než byla minimální záloha pro rok 2009 (1 590 Kč), ale nižší, než je minimální záloha stanovená pro rok 2010 (1 601 Kč), musí již od [...]