Zdravotní pojištovny

Zprávy ze zdravotních pojištoven

VZP

Ve většině LDN je péče kvalitní

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: VZP

VZP provedla celoplošné kontroly ve zdravotnických zařízeních typu LDN, včetně ošetřovatelských lůžek a zařízení
ošetřovatelské péče. Kontroloři VZP bez předchozího upozornění navštívili všech 196 léčeben dlouhodobě nemocných, s nimiž má VZP smlouvu, a zkontrolovali dokumentaci 2856 svých klientů; u řady z nich i jejich aktuální zdravotní stav.
Zdravotnická zařízení byla revizními pracovníky také hodnocena „za celkový dojem“ [...]Už jste si otestovali svoji zdravotní pojišťovnu?

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: VZP

Už jste si otestovali svoji zdravotní pojišťovnu?
Napsal admin • Dub 10th, 2010 • Rubrika: VZP
Martina Sáblíková
Volba zdravotní pojišťovny patří jednoznačně mezi důležitá životní rozhodnutí. Je tedy dobré zajímat se o to, co svým klientům jednotlivé pojišťovny nabízejí a jaké záruky, servis a jistoty u nich pojištěnci nacházejí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto zahájila na začátku léta [...]Víte dost o cévní mozkové příhodě?

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: VZP

Cévní mozková příhoda (CMP, mozková mrtvice, iktus) může postihnout osoby v každém věku. V posledním desetiletí je stále častější její výskyt u lidí už kolem 40. roku. Iktus je zdravotní stav, který může způsobit trvalé neurologické postižení případně i smrt, pokud není velmi rychle rozpoznán a léčen. Po srdečním infarktu
je druhou nejčastější příčinou úmrtí v [...]VZP uhradí svým pojištěncům náhradní vakcínu proti tetanu

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: VZP

Vzhledem k dlouhodobému výpadku dodávek vakcíny proti tetanu, konkrétně léčivého přípravku ALTEANA, sděluje VZP všem svým pojištěncům, že jako adekvátní náhrada je v lékárnách k dispozici přípravek TETANOL PUR. Tento přípravek byl dovezen do České republiky na základě souhlasu MZ se specifickým léčebným programem
. Na přípravek byla uzavřena Smlouva o dohodnuté nejvyšší ceně a je [...]Kampaň podpořená VZP upozorňuje rodiče na dětskou cukrovku

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: VZP

Moderní léčba cukrovky
, jak ji v současné době známe, se může zpočátku zdát složitá a náročná. Pokud se ale toto onemocnění zjistí včas, je možné předejít nepříjemným komplikacím. V tomto případě pomůže víc než co jiného dostatek správných informací. Protože se cukrovka nedotýká jen dospělých, ale postihuje i děti, byla připravena osvětová kampaň
zaměřená především na [...]VZP aktualizuje smlouvy s dodavateli zdravotnických prostředků

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: VZP

Se stávajícími smluvními partnery poskytujícími zdravotnické prostředky klientům VZP jedná pojišťovna postupně od 1. 7. 2009 o obnovení smluv. VZP současně nabízí navázání nového smluvního vztahu dalším subjektům, které zajišťují servis a dodávky zdravotnických prostředků pro její pojištěnce.
Nový systém je nastaven tak, aby byl průhlednější, umožnil detailnější analýzy vykazovaných závad zdravotnických prostředků, spotřeby jednotlivých náhradních [...]VZP lékařům usnadní výběr léčivého přípravku

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: VZP

VZP lékařům usnadní výběr léčivého přípravku
Napsal admin • Dub 10th, 2010 • Rubrika: VZP
VZP vytvořila jako pomůcku pro předepisující lékaře Přehled hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen Přehled). Třídění léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen LP) a údaje uvedené v Přehledu umožňují předepisujícímu lékaři orientaci ve [...]Podnikatelé, platíte zálohy ve správné výši?

By admin • Úno 25th, 2011 • Category: VZP

Zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu hradí nadpoloviční většina osob samostatně výdělečně činných. Tito podnikatelé plus ti, kteří platili vloni zálohy sice vyšší, než byla minimální záloha pro rok 2009 (1 590 Kč), ale nižší, než je minimální záloha stanovená pro rok 2010 (1 601 Kč), musí již od [...]